Co na to Morfeusz, czyli nowe fakty w sprawie śpiulkolotu

Co na to Morfeusz, czyli nowe fakty w sprawie śpiulkolotu - warsztaty

kreatywno-językowo-teatralne

15 września - 1 października 2022

 Teatr Maska

 

Kilka słów o warsztatach:

Zajęcia będą mieć charakter międzypokoleniowy i dedykowane są młodzieży w wieku 16-25 lat i seniorom 60+. Głównym celem zajęć jest próba zniwelowania różnic pokoleniowych, zwłaszcza tych zachodzących na płaszczyźnie języka. Założeniem warsztatów jest też walka ze stygmatyzacją osób starszych przez osoby młode i na odwrót, a także aktywizacja i integracja różnych środowisk i pokoleń.

Inspiracją projektu stała się gwara współczesnej młodzieży i slang młodzieży sprzed 40, 50 lat (czyli dzisiejszych seniorów), a także powstałe w latach 20. XX wieku teksty mistrzów słowa: Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Jana Lechonia czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Zwieńczeniem pracy uczestników warsztatów będzie krótka etiuda teatralna, która zostanie przetłumaczona na język migowy.

Warsztaty będą zogniskowane na procesie uczenia się otwartości, życzliwej, nieoceniającej postawy i ciekawości drugiego człowieka, stanowić mają inspirację do wzajemnego poznawania i odrzucenia etykiet, które przyklejane są każdej grupie wiekowej.

 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo:
tel. 603 403 111
e-mail: edukacja@teatrmaska.pl

Można też zgłaszać się osobiście w siedzibie Teatru Maska w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 13