Przewodnik po wybranych obiektach architektury międzywojennego Rzeszowa

Dwujęzyczny przewodnik prezentuje wybór 40 rzeszowskich budynków o różnej funkcji i skali stanowiących odzwierciedlenie wyjątkowo dynamicznych przemian o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i estetycznym, które uczyniły z prowincjonalnego miasta, pozbawionego perspektyw rozwoju, ośrodek aspirujący do bycia stolicą jednego z trzech regionów Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Przewodnik został przygotowany w ramach projektu Rzeszowski szlak modernizmu realizowanego przez Fundację IKS. Przewodnik można również ściągnąć ze strony zaprzyjaźnionej Fundacji Rzeszowskiej.

Powstanie przewodnika dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Przewodnik po wybranych obiektach architektury międzywojennego Rzeszowa - KLIK