Spacer miejski: Szlakiem Znanych Rzeszowian vol.3

Jest to inicjatywa mająca na celu przybliżenie sylwetek ludzi, których życie było ściśle związane z Rzeszowem.  Podczas cyklu spacerów dowiecie się o osobach, które w sposób szczególny zapisały się w historii miasta. Oprowadzał będzie Jakub Pawłowski. 

18 maja 2024 r.:

Architekci na usługach Lubomirskich.

W chwili przejęcia władzy w Rzeszowie przez ród Lubomirskich herbu Szreniawa Bez Krzyża, miasto stało się jednym wielkim placem budowy. A kiedy ukończono żmudny proces przekształcania Rzeszowa w modny, zachodnioeuropejski ośrodek rezydencjonalny, na długi czas wykreowano wizerunek miasta, a przynajmniej w jego najstarszej części. Do tego arcytrudnego zadania Lubomirscy potrzebowali nietuzinkowych ludzi. To właśnie wtedy pojawili się tutaj wybitni architekci, którzy poprzez swoje pochodzenie, reprezentowanie pewnych szkół, sposoby patrzenia wedle wzorców i standardów swej epoki, stworzyli z miasta nad Wisłokiem swoistą perełkę barokowo-klasycystyczną. To tutaj prężnie działał Tylman z Gameren, który pochodził z Niderlandów. W Rzeszowie zadomowił się ród Belottich z Włoch – Piotr i jego syn Jan Chrzciciel. Wreszcie, poprzez związki polityczne i rodzinne z Dreznem, w mieście na stałe osiadł Karol Henryk Wiedemann. Zapraszamy na wędrówkę po Rzeszowie Lubomirskich, niegdysiejszą siedzibę jednego z największych rodów magnackich Rzeczypospolitej, dla których architektura, urbanistyka, sztuka i rzemiosło, stały się asumptem do pokazania swej wielkości. Ruszamy z Wygnańca, spod kościoła na ul. Reformackiej.

 Start: Ruszamy z Wygnańca, spod kościoła na ul. Reformackiej.
Godzina: 12:00
Czas: 2 h

Cena: wstęp wolny/bezpłatny.

Zobacz też: erzeszow.pl/osobowoscrzeszowa