Miarka za miarkę - pokaz przedpremierowy

„Miarka za miarkę” to „utwór zbyt tragiczny, żeby być komedią i zbyt ironiczny, żeby być tragedią”. Żywiołowy i frywolny komizm przeplata się w nim z poważną i przenikliwą refleksją nad mrocznymi stronami ludzkiej psychiki. W największym skrócie to historia o niebezpieczeństwach nadużywania władzy i sztuczkach, jakimi posługują się ludzie, by zmusić innych do postępowania zgodnie z ich wolą. Szekspir pokazuje, że raz wywalczone prawa nigdy nie są dane na zawsze, a frazesy o porządku i sprawiedliwości często służą za maskę dla realizacji egoistycznych interesów.

Terminy spektakli:

14 czerwca 2024 r.  godz. 19:00
15 czerwca 2024 r.  godz. 19:00
16 czerwca 2024 r.  godz. 19:00

Możliwość zakupu biletów na stronie intenetowej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie:
https://teatr-rzeszow.pl/event/miarka-za-miarke/


Wanda Siemaszkowa Theatre