Warsztaty w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich

mina Miasto Rzeszów we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w warsztatach 📲 online w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich.
Ideą cyklu spotkań jest stworzenie 🤝platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską. Badacze i praktycy studiów miejskich podczas warsztatów zaprezentują tematy dotyczące nowych podejść i spojrzeń badania miasta w kierunkach:
1) Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta.
29 września 2021 r. o godz. 11:00
Joanna Samulska, Profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Gminy Eindhoven
2) Dlaczego badania ewaluacyjne są potrzebne w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)?
6 października 2021 r. o godz. 11:00
Dr Krzysztof Piróg, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej.
3) Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem?
7 października 2021 r. o godz. 11:00
Michał Braun, Radny Miasta Kielce
4) Jak wykorzystać Design Thinking w mieści?
13 października 2021 r. o godz. 11:00
Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
Beata Michalska - Dominiak, autorka Poradnika design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie
5) Dlaczego Zieleń jest ważna w mieście - partycypacyjne projektowanie zieleni w mieście.
20 października 2021 r. o godz. 11:00
Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira
6) Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).
27 października 2021 r. o godz. 11:00
Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa
7) Jak mierzyć poziom jakości życia?
28 października 2021 r. o godz. 11:00
Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński, Uniwersytet Łódzki
🆓🔴Osoby zainteresowane uczestniczeniem w panelach zapraszamy do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/RLBM/
Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wednesday, 13.10.2021 11:00

do 28.10.2021 12:16

Wydarzenie bezpłatne