„Kurhanin ze Słociny”

„Kurhanin ze Słociny”

24 września - 31 października 2022

Projekt Rzeszowskiego Domu Kultury pod nazwą „Kurhanin ze Słociny” inspirowany postacią Stanisława Gliwy został jednym ze zwycięskich zadań programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jest to kolejna po „Damie z Kotylionem” i „Słocińskich Korzeniach Wolności” inicjatywa instytucji poświęcona życiu i dorobkowi zasłużonej dla polskiej kultury osoby, która wywodzi się ze Słociny – obecnie jednego z osiedli Rzeszowa.

Stanisław Gliwa urodził się w 1910 roku w Siedliskach, dzieciństwo natomiast spędził w Słocinie, gdzie też obecnie jest pochowany. Był artystą-drukarzem, typografem, linorytnikiem oraz właścicielem oficyny wydawniczej w Londynie, który za swoją pracę na rzecz kultury polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Głównym celem projektu Rzeszowskiego Domu Kultury pod nazwą „Kurhanin ze Słociny” będzie upowszechnienie wiedzy na temat jego działalności wydawniczej oraz artystycznej. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach zadania odbędą się w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego 154.

Pierwszą część projektu stanowić będą warsztaty, podczas których uczestnicy wraz z prowadzącymi skupią się na słowie i jego prezentacji, czyli aspektach niezwykle ważnych dla Stanisława Gliwy w jego pracy zawodowej. Trzy odrębne bloki tematyczne dla różnych grup wiekowych zostaną zaprezentowane w ramach warsztatów: poetyckich (12-18 lat), kaligrafii nowoczesnej (16+ lat) oraz linorytu i czerpania papieru (10-14 lat). Odbędą się one jednocześnie w sobotę 24 września 2022 roku w godzinach 10:00-13:00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina.

Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy, które prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 pod numerem 510 355 747.

Drugą częścią projektu będzie wystawa poświęcona postaci Stanisława Gliwy. Materiały archiwalne, artefakty, cenne pamiątki udostępnili: rodzina Stanisława Gliwy, Tadeusz Inglot oraz profesor Jan Wolski, który jest również autorem tekstu wystawy. Dla zwiedzających przygotowane zostaną bezpłatne pamiątkowe katalogi w formie użytkowych notesów, w których znajdować będą się zapomniane hasła związane z rzemiosłem typografii i drukarstwa oraz ich definicje. Wernisaż wystawy „Kurhanin ze Słociny” odbędzie się w niedzielę 9 października 2022 roku o godzinie 16:00 w sali wystawienniczo-multimedialnej Rzeszowskiego Domu Kultury filia Słocina.
Wystawę będzie można oglądać do 31 października bieżącego roku, od poniedziałku do piątku w godzinie 10:00-18:00.

____________________________
Realizowany przez Rzeszowski Dom Kultury projekt „Kurhanin ze Słociny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury.