Carousel Image

Zespół dawnego Konwentu Pijarów

Zespół dawnego konwentu Pijarów powstał w pierwszej połowie XVII wieku i złożony jest z kolegium, kościoła i klasztoru. Kościół i klasztor wzniesiono dzięki fundacji córki Mikołaja Spytka Ligęzy, Zofii Pudencjany księżnej Ostrogskiej-Zasławskiej. Obecnie w kolegium znajduje się I liceum ogólnokształcące w Rzeszowie, natomiast w klasztorze muzeum okręgowe. Muzeum w swoich zbiorach ma liczne wystawy stałe oraz okresowe. Bardzo cenna kolekcja składa się z około 250 000 eksponatów, które powstały między innymi dzięki darowanym obrazom.

ul. 3-go Maja 12, 35-001 Rzeszów